zaterdag 22 juli 2017

Die dakdekker zit mij dwars.... Anouk niet!

Het is nota bene al 261 jaar geleden, maar ik kan er me nog kwaad om maken. Een werkloze dakdakker zag in 1762 namelijk kans om mij met behoorlijke problemen op te zadelen. Niet dat mijn huis zo oud is, maar toch heb ik nu nog last van die man. Ik zal het uitleggen.
De nieuwe kerkschuur van Gilze, het dorpje waar mijn voorouders toen woonden en werkten, was bijna klaar. Veel parochianen hadden er aan meegewerkt. In de nacht van 19 op 20 juni 1762 werd er brand gesticht. Bij die brand werd de nieuwe schuurkerk, die de dag erna officieel zou worden ingewijd, volledig door brand verwoest. Ook het huis van pastoor Simon van Herck ging in vlammen op, evenals zo’n 25 huizen, 9 schuren en stallen en de brouwerij in de kom van het dorp. Het dorp in rep en roer. Iedereen dacht er het zijne van. De geruchtenmachine ging snel door het dorp: de brand moest het werk zijn van die misselijkmakende dakdekker Adam Schellekens. Hij mocht niet meewerken aan het dak en dat had hem woest gemaakt. In de herberg had hij eerder al – uiteraard met flnk wat drank op- uitgekraamd: “Al bent gij zoo besig met de kerk, gij zult er tog geen playsier van hebben”, zo werd door een getuige verklaard... Schellekens hád al niet zo’n beste naam. Want 11 jaar eerder was hij al verdacht geweest van brandstichting in het huis van Jan Otten op Nerhoven in Gilze. Logisch dat hij vluchtte naar Oostenrijks-Brabant, het tegenwoordige België.
Omdat de nieuwe schuurkerk nog niet in gebruik was genomen, bewaarde de pastoor de doop-, trouw- en begraafregisters zo lang thuis. Jammer. Ook die gingen bij de brand verloren. Heel veel van die gegevens zijn daardoor niet meer te achterhalen. En die vormen toch een schat aan informatie voor een genealoog zoals ik. Met veel overgave schreef de pastoor immers in het doopregister steeds de namen van de borelingen. Mét hun vader en moeder, en de datum waarop de jongen of het meisje werd gedoopt. In de trouwregisters kwamen datum en namen van de bruid en bruidegom én hun ouders en soms ook getuigen. Geboortekaartjes werden in die tijd nog niet rondgestuurd, laat staan dat ze bewaard zijn gebleven.
Zo’n doop was meestal op de dag van de geboorte of één of hooguit een paar dagen later. Niet gedoopt betekende immers dat je geen ‘kind van god’ was. De jonge ouders wilden dan ook geen risico nemen,  daartoe zonder twijfel opgeroepen, -lees bang gemaakt-, door de pastoor. Die goeie man heeft na de brand alle mogelijke moeite gedaan om bij nog levende parochianen de gegevens te achterhalen. Uiteraard leverde dat volop fouten op. Die mensen hadden toen immers andere dingen aan hun hoofd. Vandaar dat er van diverse voorouders maar weinig exacte of zelfs foutieve data bekend zijn. Gelukkig kan je ze aan de hand van andere gevens wel vrij nauwkeurig berekenen, maar handig is anders.
Geboorten werden hier eigenlijk pas echt vanaf 1 januari 1811 door de burgerlijke overheid bijgehouden Dat gebeurde met het van kracht worden van het Wetboek Napoleon of Code Civil in het arrondissement van Breda. Dat schreef voor dat je voortaan binnen 3 dagen na de ‘verlossing’ de pasgeborene moest aangegeven. Dat moest gebeuren door de vader, de vroedmeester, vroedvrouw of eventuele andere personen die bij de geboorte waren geweest. In aanwezigheid van 2 getuigen werd onmiddellijk een akte opgemaakt. Gelukkig zijn die geboorteakten sindsdien wel bewaard gebleven! Vrijdagmiddag was der nog een leuk intermezzo. Een middagje ‘Verschrikkelijke Ikke’ met Anouk en Italiaans bij Allora. Dat ‘verschrikkelijke’ sloeg niet op onze kleindochter. Die was erg lief en dankbaar. Heerlijk tussendoortje bij al dat stamboomgedoe.
(Bronnen:  Gilze 1000 jaar, bijdrage tot de geschiedenis van Gilze (Gilze 1992),A.J. Brekelmans e.a. Auteur(s): Brekelmans, A.J.; Corstens, A.L.G.; Geertruij, A.L. van. Uit: Gilze: Historische Werkgroep 1000 jaar Gilze, 1992. blz. 82 e.v. en 236 e.v.; Algemeen Rijks Archief (ARA), Staten-Generaal, invent.nr. 3557 fol. 44 en GAGR (gemeentearchief Glze en Rijen, invent.nr. 12, fol. 38 en 39v) (13-07-1761);  Doopregister 5-6-1756 Gilze).


Geen opmerkingen:

Een reactie posten