zaterdag 24 september 2016

Il ken geen Portugees....


Deze keer eens niet over mijn kleinkinderen.  Je weet dat ik al geruime tijd, samen met enkele anderen, op zoek ben na de herkomst van mijn voorouders. Ik heet dan weliswaar Van Son, maar omstreeks 1340 heette mijn voorvader Henric van Broechoven. Hij trouwde met een zekere Katharina van Zonne. Of zij al een kond had, of dat er andere redenen aan ten grondslag lagen, dat weet ik nog niet precies. Maar deze Henricus noemde zijn zoon om een of andere reden Jan van Zon of Son. Deze jongen werd in 1370 geboren en sindsdien heet zijn nageslacht Van Son. En ik stam daar rechtstreeks en uiteraard bewezen, van af.
Maar het wordt op het eerste gezicht nog gekker. De vader van de eerder genoemde Henric heette Gerard of Gerit van Broechoven. Maar zijn vader ken ik uit akten als Walterus Bac van Baescot. We zitten dan in 1250. In die tijd niet zo vreemd, die verschillende namen. Vaak werd je genoemd naar bij voorbeeld je bezit of herkomst. Was je Heer van een gebiedje of streek, dan was dan vaak je “achternaam”. Achternamen bestonden toen gewoon nog niet echt. Had je zonen, dan werden die weer naar delen van je bezittingen genoemd. Zo ken ik de eerste Jan van Son ook als Jan van Son van Westilborch. Daar woonden ze toen! Daar kan ik natuurlijk niks aan doen........
En als ik dan nog verder terug in de tijd ga, dan veranderen de namen. In die gevallen wil ik uit akten wel zeker weten, dus bewezen zien,  dat ik niet zo maar een vader aan een zoon koppel. Gelukkig zijn er heel wat van cie oude akten bewaard gebleven. Zoals in een akte van 3 juli 1411. Daarin staat "Johannes de Zon, filii Henricus de Broechoven", jan van son, zoon van  henric van broechoven dus. En op 14 februari 1427 is ook Pa overleden; dan is er sprake van quondam, wijlen betekent dat.
Die acten komen beide uit de archieven van de Bossche Protocollen. Typemachines waren er niet. Dus soms had je te maken met hanepoten, soms was het heel goed te lezen, zoals je op de foto’s kan zien. Oude archiefstukken met een schat aan informatie. Maar het kunnen ook net zo goed archiefstukken een van oude abdijen zijn zoals de Abdij van Berne of Tongerloo; oude rekeningen, leenakten of oorkonden die eventuele twisten of grondverkoop beschrijven. Je moet daar wel oud schrift voor kunnen lezen. Ik heb ooit zo’n  cursus gevolgd, maar ik merk dat die kennis zo langzamerhand aan het verminderen is. Soms ook zijn de akten in het katijn gesteld. Uiteraard bezoek je dan die abdij of de archieven of wellicht nog restanten in het veld.
Genoeg. Een van mijn mede-onderzoekers liep tegen een aardige vermelding aan op het internet. Hij wordt geciteerd in Brazilië over de familie Bac. In de in het Portugees geschreven ‘Cronica das Familias Longhi & Frantz’,  geschreven door Ricardo André Longhi Frantz wordt op blz. 217 onder voetnoot 1309 vermelding van een van de pubicaties van mijn compaan Hans van Broekhoven vermeld.  Voor degenen onder u die Portugees kennen: de tekst luidt: A família van Broechoven de Tilburg tem raízes muito antigas, sendo um ramo cadete da nobre família Bac, tendo adotado o mesmo brasão.(1309). En onder voetnoot 1309: Broekhoven, H. L. van. In die voetpad van die Arent Zoektocht door de eeuwen. Schiedam, 2013. Uiteraard heeft mijn mede-onderzoeker onmiddellijk contact proberen te leggen met de schrijver. Wie weet, kent hij nog meer bronnen dan wij, waaruit we steeds dichter bij de bron van de familie Bac, ons beider voorvaderen, komen.
Wie zei er dat Genealogie of Stamboomonderzoek niet interessant is? Begin er gewoon aan en beperk je niet tot het stompzinnig onder elkaar zetten van vader en zoon, moeder en dochter. Onderzoek hoe die mensen leefden en er gaat echt een wereld voor je open. Het is al lang geen hobby meer van oudjes (zoals ik!). In mijn forumgroepen zitten meer dan voldoende jongeren, die met hart en ziel hun hobby beoefenen. Zoals ik........
(Bron: ‘Cronica das Familias Longhi & Frantz’,  geschreven door Ricardo André Longhi Frantz, blz. 217; akte 5-3-1414 bossche protocollen 1188 fol374 en leenboek 1417, leen Joh. Van Zonne uit het archief in Brussel.)                                                              

         

Geen opmerkingen:

Een reactie posten